HEDIA BLOG

Első bemutatkozó levél közeli ismerősöknek
  2015. január 28.        Szerző:   Herczeg László  Jól ismersz, így tudod, hogy széles látókörrel szemlélem és értelmezem az életet. A kettőnk közötti kapocs is ennek folyománya, hiszen a baráti vagy üzleti kapcsolatunk alatt oka volt annak, hogy bekerültél abba a látómezőbe, amely a világomat jelenti.

Pontosan 9 évvel ezelőtt, egy cégelnevezés okán alkottam egy szót, a -t. Sokáig ezt csak egy egyszerű szójátéknak gondoltam, melyet a lányom és nejem nevének összekapcsolásából kaptam. Majd tapasztaltam néhány meglepő jelet mely arra ösztönzött, hogy utánajárjak, milyen jelentéstartalommal is bír ez a kifejezés. Ekkor ért az első igazi meglepetés!

Kiderült nem véletlen, hogy a szó alakja majdnem megegyezik a MEDIA-val.  Egy alliteráció, de mégis több annál.  Mindkettő az információról szól, azonban mégis egymás gyökeres ellentétei. A MEDIA a latin médium szóból származóan közvetítőt jelent, azaz valakitől valaki által közvetít valamit valakinek. Gondolj pl. a halottlátókra, prófétákra, attasékra és diplomatákra, de a legeklatánsabb példa a rádió, sajtó, televíziós sugárzás.

A esetén nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhető a közvetítő szerepe, hiszen a megbízható, eredeti, tiszta forrást jelenti, nincs benne a médiából megismert, és mára a rendszerbe kódolt torzítás, csúsztatás, manipulálás, elhallgatás. A maga a tiszta objektivitás. Sőt, ellentétben a MEDIA-tól nem egy másik fogalomból ered, hanem hasonlóan az ősi személynevekhez, önálló jelentéstartalma van. Ez több ősi nyelven értelmezhető, különböző megfogalmazása létezik, de lényegében mind ugyanazt jelenti. Az egyenes, megbízható, tiszta üzenetet, cselekedetet, szándékot szimbolizálja. Legmélyebb tartalma talán a héber jelentésének van (The Voice of the Lord), de az arab világban is az egyik legpozitívabb jelentést hordozza. Sőt, női névként a világ jelentős részén ma is használatos. Jelen van a görög, a francia, a német nyelvkultúrában is. Leszögezhető, hogy nincs elvi akadálya annak, hogy univerzális fogalommá váljon.

Szerencsés vagyok, hisz nagyon sok és gazdag hatás ért az életben. Jó pár szegmensét, dimenzióját megtapasztaltam, olykor egymástól nagyon is elütő nézőpontokból láthattam a történéseket. Sok érdekes, hiteles és az átlagtól eltérő gondolkodású emberrel ismerkedtem meg, s kötöttünk tartósnak ígérkező barátságokat. Számos helyet bejártam, látóköröm gyorsan bővült. Tudatosságomat a gondolatköre alakította ki, s ennek jegyében folyamatosan gyűjtöttem az információkat, s a világot ezen a szemüvegen keresztül szemléltem.  Hosszú évek teltek el azzal, hogy figyelmem a családom, barátaim, az üzletszerzéseimen túl másra is kiterjedt, s talán észrevetted rajtam, hogy mindig ott volt a tudatomban a nézőpontja egyfajta értékmérő logikaként, s egy felelősség illetve küldetéstudat érzete is. Minden egyes alkalommal, amikor felismertem a politika, az üzleti élet, a média világa vagy akár az emberi kapcsolatok terén tapasztalható hamisságot, annyiszor erősödtem meg abban, hogy ez ellen küzdeni kell, a tenni akaró szándékot egy bölcsen felépített rendszer ki fogja tudni szolgálni.

Sokáig nem tudtam, hogyan is lehet ehhez hozzákezdeni. Csak a sok-sok információkat rögzítettem, de gondot okozott azok rendszerbe foglalása. A gyűjtögetés, pakolgatás közben felismertem, hogy a vágyott élethez szükséges tudás - elsősorban az információ-technológia fejlődésének köszönhetően - már bőven a rendelkezésünkre áll, csupán a nagy zajban nem könnyű ezek között eligazodni. A technológia tehát egy hasznos eszköz, de úgy éreztem, ez még mindig nem elég. Úgy vélem, hogy komoly eredményt, azaz a rendszer globális kiteljesedését személyes kapcsolatokra épülő  KÖZÖSSÉGI alapokon lehet csak  elérni. Az internet technológiája viszonylag újkeletű dolog, a közösség ereje azonban nagyon is ősi természetű, hiszen ettől lettünk azok, akik ma is vagyunk. Ha ezt az ősi erőteret a technológia gépezetébe leheljük, s a közösség kohézióját adó ideológiát és értékrendszert bölcsen fogalmazzuk meg, a vágyott élethez szükségtelen, s főleg a káros dolgoktól mentesítjük, akkor egy minőségibb, reménytelibb jövőképet fogalmazhatunk meg leszármazottainknak.

Azt senki nem tudja, hogy pontosan mit hoz a jövő. Azt viszont biztosra tudom, hogy a szellemiségének - vigyázat, grandiózus számot fogok közölni - több százmilliós nagyságrendű támogatója létezik szerte a világban. Persze ez egy becslés, de nem légből kapott, hiszen kutatásokon, tényeken alapszik. Erről a későbbiekben fogsz még hallani.

Létezik egy ismert rendszer, egy általad is megfigyelhető kísérlet, a Facebook. Majd 1.5 milliárd fős felhasználói körrel bír, jelenleg elég népszerű eszköznek számít, összekapcsol több mediális rendszert, hatékony, termelékeny eszköz, de ha mögé gondolsz, nem több egy óriási bolhapiacnál, ahol van ám minden, mint egy zsibvásárban. Egyre több tudós és gondolkodó állítja, hogy többet kellene foglalkozni a káros hatásaival. Nekem a legjobban az fáj, hogy ez sem több egy, a korral lépést tartó MÉDIA eszköznél. Észre sem veszed, de a marketing, a reklám értékeire épít, s mióta tőzsdére lépett, tisztán látható, hogy kőkeményen és vegytisztán üzleti alapokon nyugszik. Nem fogalmaz meg ideológiát, tartózkodik az értékrendektől, nincsenek gátlásai, a beépített korlátok pedig kettős mércére utaló magatartást tükröznek. Közben jelentősen hozzájárul, hogy méginkább fogyasztóvá válik az ember. (És nemcsak termék-, hanem LIKE fogyasztóvá is, ami megér majd egy külön posztot, hogy ez mit is takar.) Befektetők pénzéből nőtt ekkorára, akik elvárások alapján szokták a pénzüket dolgoztatni. Nyilvánvaló, hogy egy haszontermelő gépezetet vízionáltak. Ez meg is valósult. A hirdetőknek vásárlókat és fogyasztókat  generál sőt, felméri a közösség tagjainak érdeklődési keresztmetszetét, szokásait annak érdekében, hogy célzottabban tudjon számukra pénzköltési ösztönzéseket adni. Nekem ezzel nagyon nehéz azonosulnom, s egyre több hasonlóan gondolkodó emberrel találkozom, akikkel mind határozottabban kezdjük belátni, hogy a jövő perspektívájának nem ilyen típusú fogyasztásra, hanem valami másra, például az értékek teremtésére, fenntarthatóságra kellene fókuszálnia.

Most, az elején fontos azt is rögzíteni, hogy a nem kötődik a pénzhez,  az  anyaghoz. Nem akarjuk azt, hogy eg  új brandként eggyel többek legyünk a világban. A tiszta cél egy szellemi tartalom, értékmérő fogalom megvalósítása. Egy új életvezérlő elv, stabil szellemi kapaszkodó a holnap tudatosan élő emberének. Nem engedhetjük meg, hogy - beállva a sorba - elsődlegesen üzleti síkon gondolkozzunk. Létünket és fejlődésünket szellemi és anyagi értékek felajánlásaiból, önkéntes hozzájárulásokból, támogatásokból, pályázatokból kívánjuk biztosítani. A regnáló rend számviteli és jogi követelményeinek megfelelve készen állunk arra, hogy fogadjuk közösségünk meglévő és leendő tagjainak ösztönzését, támogatását.


Kapcsolódó BLOG és HEDIA-PAIDEIA bejegyzések:
-

Forrásjegyzék, egyéb hasznos információk:
-

Hozzászólások:
(hamarosan...)