HEDIA BLOG

A küldetése
  2016 augusztus 18.        Szerző:   Herczeg László  


az, hogy a bölcs és tudatos embertípus szellemi fejlődését a lehető leghasznosabb eszközökkel segítse. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne a bölcsességünk irányítson. Sokan a Bibliát tekintik a legértékesebb gondolatokat és iránymutatásokat tartalmazó Istentől származó könyvnek. Lehet, hogy ez így is van. Annak is megvan a reális esélye, hogy ez a 66 részből álló könyv egy gyűjtemény, a különböző korokban és minőségekben élt szerzők írásainak többször, bizonyos szellemi munkások (papok) által irányítottan, de persze gondosan összeválogatott gyűjteménye. S tudni kell, hogy sok kihagyott, un. apokrifnak minősített művek mellőzése árán született. A neve is érdekes, a Biblia szó ugyanis azt jelenti, hogy: könyvecskék. Ez pedig elég beszédes elnevezés, igazolva az iménti  gondolatot.

A célja az eddigi korok tapasztalataiból származó univerzális  bölcsesség és tudás összegyűjtése és közvetítése a közösség tagjai és érdeklődői számára. A nevének jelentése azért fogadjuk el, hogy sokatmondóbb: a legfőbb tudást, a megbízható vezetést, a legnagyobb tapasztalat üzenetének jelentését hordozza. Szó szerint az egyik nyelven azt jelenti: amit az Úr mond, vagy más fordításban: az Úr hangja. A nem a próféták, ősi közvetítők, úgynevezett médiumok változatos üzenetének szerkesztett, és megosztó hatással csak egy népcsoportnak célzott vallási alapanyagok halmaza. Nem sugallt és egyéb módon közvetített információk gyűjteménye, hanem az elérhető univerzális tudásanyag egyre növekvő tortaszelete. Akkora ez a szelet, amekkorára közösen méretezzük, amilyenre együtt alkotjuk. S persze tegyük hozzá, amekkorára a Vezérlő Elme megengedi nekünk.


Kapcsolódó BLOG és HEDIA-PAIDEIA bejegyzések:
-

Forrásjegyzék, egyéb hasznos információk:
-

Hozzászólások:
(hamarosan...)