THE GLOBAL SOLUTION


C R E D O

- vázlat -


Amikor fújni kezd a változás szele, egyesek falakat építenek, mások viszont szélkerekeket. Bízunk benne, te is úgy gondolod, hogy az utóbbinak van nagyobb jelentősége egyén és közösség számára...

Ha a jövőt meg akarjuk nyerni magunknak, akkor egyénileg és közösségi szinten is változnunk, változtatnunk kell. Miben? Leginkább fékező erővel ható szokásainkban, berögzült cselekedeteinkben. Haladnunk kell, folyamatosan képeznünk, fejlesztenünk kell magunkat, hisz csak így leszünk képesek alkotó tagjává válni egy jobb társadalomnak!

Csoportunk egy önsegítő közösség. Globális problémákra - vagy ha úgy jobban tetszik, globális kihívásokra - keresünk és szándékunk szerint napról-napra előrébb jutva kínálunk globális megoldásokat...

Abban hiszünk, hogy a jövő csak a tudatos, gondolkodó emberének tartogat élhető teret. A gondolkodó ember tud kérdezni, mely tudásvágyát tovább ösztönzi. Így válik tájékozottabbá, mely hozzájárul az önbizalmának a növekedéséhez. Az önértékelésével egészséges kapcsolatban lévő ember képes arra, hogy pozitív változásokat generáljon, így a globális kihívásokra globális megoldásokat kínáljon. Megvan hozzá a tudása, bővülő tapasztalata, s ehhez párosul bátorsága és a szükséges vakmerősége...

Meghívásunk elsősorban azoknak szól, akik már ma is képesek tenni a rendszerszintű változásért, a globális földi élet jobbításáért. Azokhoz is szólunk, akiknek a rendszer módosítására nincs ráhatásuk, de igénylik a tisztán- és éleslátást, a korrekt és megbízható tájékoztatást. Kiknek az igazságérzete a világátlag felett áll. Valljuk be, nem nehéz az átlag fölé képzelni magunkat, hisz igen alacsonyan áll a mérce...

Egy megbízható kutatási eredmény szerint több száz millióan vagyunk! Igaz, még meg kell találnunk egymást. Az USA-ban 50 millió, az EU-ban 125 millió főre becsüljük azok számát, akik értékeinkhez vonzerőt érezhetnek, szívesen vállalnának részt programjainkban, osztanák meg tudásukat közösségünkkel céljaink érdekében. Ez a több száz millió ember (tlkp. minden 4. földlakó) képes arra, hogy kifordítsa ezt a korcsosodó világot a négy sarkából, jól megrázza és új alapokra helyezve felépítsen egy olyan társadalmi ökoszisztémát, mely a múlt és a jelen értékeit alapul véve, új értékekkel gazdagítva teljessebbé teszi az életet, értelmet ad az erőfeszítéseknek, meghozza a munka szeretetét, az alkotás örömét, az elismerést, a boldogulást, az önmegvalósítást, a családi élet örömét, a gyarapodást, a stabilitást.

Az emberek nyomasztóan nagy hányada ma elégedetlen az életével, és változást keres. Most még csak néhányan állnak készen arra, hogy változtassanak. Mi szívesen segítünk azoknak, akik fel kívánnak készülni erre a nélkülözhetetlen kihívásra.

A múltban kevés volt az elérhető információ, így az ismeret hiánya okolható azért, hogy hamis értékítéletek alapján születtek babonákra épült hitek, vallási közösségek, misztérium iskolák. Fedezzük fel az óceánt! - kiáltották a nagy gondolkodók, de csak csónakjuk és tutajuk volt hozzá. A hit túlzott szerepkört kapott, melyet az önjelölt vezetők remekül ki is használtak a saját maguk javára. Általános vélekedés, hogy napjainkban pedig túl sok a ránk ömlő információ, úgy is mondják, hogy erős információs zajban élünk. Ez pedig a másik véglet, ömlesztve és kontrollálhatatlanul érkezik. A gazdasági haszon által vezérelt információáramlás az ember gyengébb oldalát támadva szenzáció jelleggel, különösebb tartalom és összefüggések keresése nélkül ömlik ránk...

A Hédia közösség vágya, hogy a jövőben az információtömeg letisztulva jusson célba, a nélkülözhetetlen HIT a leigazolt tényeken épüljön fel, szellemi logisztika kontrolljának igénybevételével, melyet nem egy szűk, érdekvezérelt csoport, hanem egy értékvezérelt, széles perspektummal rendelkező közösségi erő felügyel...

Az emberi  döntések két alapvető érzelmi mozgatórugója a vágy és a félelem. A félelmeinket a helyesen értelmezett információ veszi el tőlünk a leghatékonyabban...

A jövő a minőségi termékekről és minőségi szolgáltatásokról is kell, hogy szóljon. Ezt a teljeskörű függetlenség elérése biztosítja, lehámozva az érdekeket. Ha ki tudjuk fejleszteni azt a képességet, hogy az új technológiákat helyes módon kapcsoljuk össze a régi bölcsességekkel, akkor nyert ügyünk van...

A Hédia közösség gond nélkül döntöget tabukat, nyíltan beszél a problémákról, kimondja, amit mások nem, s nem lesz tekintettel a hivatalos álláspontokra. Megtanultuk, hogy a tabuk, az elkendőzött problémák, az elhallgatott tények, a kőbe vésett hivatalos álláspontok, azaz a polkorrektség cementálták világunkat abba a tömör, nehezen viselhető és kezelhető állapotba, melyben napjaink telnek...

Magatartásunk asszertív. Kellő határozottsággal és öntudattal tudjuk, hogy mit akarunk elérni, egyúttal tisztában vagyunk mások igényeivel is, ennek alapján jogos önbizalommal, magas önbecsüléssel tekintünk feladataink elé. Azt mondjuk, amit gondolunk. Képesek vagyunk arra, hogy nemet is mondjunk, s könnyen utasítunk vissza vállalhatatlan kéréseket. Ha nem értünk valamit, akkor kérdezünk, de nem alkotunk véleményt olyan dolgokról, amelyről még nincs kellő ismeretünk...

A Hédia közösség tagjaként törődünk egymással. Tudjuk, hogy ez a nehezebb, hiszen enélkül élni sokkal kényelmesebb. Tudunk bocsánatot is kérni, s nem választjuk helyette a sokkal könnyebb utat, a sértődést. Nem tapossuk egymást, s ha problémánk van, nem okolunk érte másokat. Helyette az okot, a miérteket, azaz az okulást keressük, hogy ugyanaz ugyanúgy még egyszer ne következzen be. Megint csak azért, mert ez a nehezebb...

Ugyanakkor könnyű dolgunk van, mert az óriási értékválság miatt kevés energia kell ahhoz, hogy valódi értékekről beszéljünk, hisz egyre csökken a tartós értéket képviselő dolgok száma, összeomlott az igazságtételbe, a gazdaságba, a politikába, a vallás által közvetített üzenetek értékeibe és még hosszan sorolhatnánk, mi mindenbe vetett bizalom. S ne feledkezzünk meg a kultúra által kitermelt értéktelenségek garmadájáról sem. Zavarba ejtően egyszerű a dolgunk azzal, hogy kitűnjünk értékeinkkel...

Szem előtt tartjuk, hogy korunk emberének a legfontosabb értéke az idő. Írásaink, híreink szerkezete ezért több rétegű elrendezést alkot,  a szabadidő felé tanusított tiszteletből az alapüzeneteink a kiemelt lényeget tartalmazzák. Nagyobb elmélyülésre szinte bármilyen mélységig fennáll a lehetőség, hiszen szürkeállományunk közösségi hálóba  /social network/ szerveződik, elérhető tudásanyagunk folyamatosan bővül...

Hiszünk abban, hogy az ember eredendően jó. Ezt az alaptulajdonságot igyekszünk erősíteni és mindazt, ami ez ellen küzd, a legerősebb eszközünkkel, az információval lehetetlenítjük el...

Tudnunk kell, hogy mit nem tudunk, hisz itt kezdődik a bölcsesség! És itt kezdődik a megújulás lehetősége is...

A tudás korát fel fogja váltani a technológiával felvértezett bölcsesség érája. Elérkezik az idő arra is, hogy a mesterséges intelligenciát hadrafogjuk fejlődésünk érdekében. A legfontosabb kérdés ma az, hogy kik fogják meghatározni ennek a rendszernek az alapértékeit. Talán azok az erők, akik a mai állapotok kialakulásáért és fenntartásáért felelősek? Reméljük, hogy ez nem így alakul. De a remény nem elegendő, valakiknek tenni is kell érte, hogy pozitív változás következzen be. Ehhez kevesebb munkára van szükség, mint gondolnád, hiszen a tudásanyag már a rendelkezésünkre áll. Ennek rendszerezése, elemzése, összevetése a további feladatunk...

Ha céljaink teljesülnek, akkor a az EGO világát a MI világa fogja felváltani. Fel fogjuk ismerni, hogy két embert már nem matematikai 1+1=2 összefüggésben, hanem egy újonnan értelmezett kiterjesztésben szükséges értelmeznünk. Új feladatként át kell minősíteni fogalmainkat, s újra kell definiálni alapvetéseinket...

Az alábbi videó ( 4perc ) találó összefoglalót ad arról, milyen világot alkottak számunkra, azaz milyen láthatatlan erők ellen kell felvennünk a harcunkat.  Ezek a hatalommal bíró csoportok az évszázadok alatt hamis úton vezettek bennünket. Erről a széles sztrádáról kell letérnünk és megtalálnunk az irányt egy kielégítőbb életminőség érdekében...