PAJZÁN TOLDI
A szexuális őserő eposza

3. rész
TOLDI ESTÉJE


Már majd egy évszázada forog közszájon Arany János elbeszélő költeményének szabadszájú, ámbár ebben a kategóriában elég színvonalas és szórakoztató átköltése. Egyes, legkorábbi vélemények e költeményt dr. Réthy Lászlónak, (1851-1914) a Magyar Tudományos Akadémia tagjának tulajdonították, aki Lőwy Árpád álnéven pajzán költőként is ismert. Ezt később a tudományos kutatások cáfolták. Talán így van, talán nem. Annyi biztos, hogy többféle változatban futnak ezek a strófák. Ezen az oldalon megpróbáljuk összevetni ezeket a verziókat, s ugyan nem lesz alkotóhű, de teszünk egy kísérletet arra, hogy egy olyan változatot ollózzunk össze, mely leginkább közel áll ahhoz a színvonalhoz, melyre akár azt is mondhatjuk: ezt már-már Arany is írhatta volna.

Így hát, annyit mondok, ifjú népem:
   Disznólkodni szabad, de csak szépen.
(Lőwy Árpád)


A  - talán - legismertebb
hangfelvételből származó verzió


- itt meghallgatható -
Czigány Lóránt
rekonstrukciója
A fellehető források, gyűjtemények alapján
a leghitelesebb, legterjedelmesebb
változatnak tartják

Egyéb
verziók
gyűjteménye
HEDIA
által ajánlott verzió
I
I.


Nagyfalu határán csend honol a tájon,
Csak egy méla borjú bőg fel néha fájón.
Alvó béresektől tarkállik az asztag,
Hajh, de rég volt az, mikor még itt basztak.
Nagyfalu határán csend honol a tájon,
Csak egy beteg borjú fingik néha fájón.
Alvó béresektől tarkállik az asztag,
Hajh, de régen volt már, mikor itt még basztak.


Beborult az élet, szidják a világot,
Mert, hogy kivetettek a pinára vámot.
Fonók derűlt mélyen alszik most az ének,
Adómentes pináról álmodnak a vének.
Beborult az élet, szidják a világot,
Merthogy a pinára kivetettek vámot.
Fonók derűs mélyén nyugszik most az élet,
Adómentes pinát álmodnak a vének.


Toldi kúrián is rajta csüng a rontás,
Nem veri a pöcsét csak egy méla kondás.
Itt él Miklós, ki már lassan őszre kajla,
Legendás dorongját ódon rozsda marja.
Toldi portáján is rajta csüng a rontás,
Néha veri pöcsét csak egy méla kondás.
Itt él Miklós, ki már lassan őszbe hajla,
Legendás dorongját ónos rozsda marja.


Hajh, amikor még bejárt vígan sok hegyet-völgyet,
Haj, amikor nagy pöcsre fűzve szűzlányt, úrihölgyet.
Nem ragyog már Miklós farka hímes kékkel,
Diót tör csak vele, s néha dinnyét lékel.
Hajh, még mikor bejárt vígan hegyet-völgyet,
Nagy faszára tűzve szűzlányt, úrihölgyet.
Nem ragyog már Miklós farka hímes ékkel,
Diót ver csak véle, s néha dinnyét lékel.


Budavára felől kósza hírek járnak,
Ott is beborult már a régi jó világnak.
Buzeráns taljánok erkölcse hódit,
Becipeltek azok csúf, idegen módit.
Budavár felől is kósza hírek járnak,
Ott is béborult a régi jó világnak.
Buzeráns taljánok rút erkölcse hódit,
Kik becipelték a csúf idegen módit.


Ez a nyavalyája sok úri háznak,
Nyegle udvaroncok nyalnak, franciáznak.
Így kesereg Miklós, míg szolgája Bence,
Megmaradt kenőccsel a tepsit kikente.
Ez a nyavalyája sok főúri háznak,
Nyegle udvaroncok nyalnak, franciáznak.
Így keserge Miklós, míg szolgáját, Bencét
Szalasztotta, hozzon a farkára kencét.


Aztán tréningképpen, mint ifjú korában,
Léket fúrt faszával a szemöldökfába.
Ekkor egy hírnök jött, elfúlva a hírrel:
Budán egy cseh delnő gyalázatot mível!

Aztán edzésképpen, mint ifjú korában,
Rést ütött faszával a szemöldökfában.
Ekkor egy futár jött, és pihegve szóla:
Budán egy cseh delnő a magyart leszólja!


Riszálja valagát, s a magyart becsmérli.
Nincs már acélos jó magyar fasz? - kérdi.
Felhördült most Miklós, s félrelökve Bencét,
Szétverte pöcsével a vaspántos kredencét.
Nincsen már acélos, jó magyar fasz? - kérdi,
Riszálja valagát, nemzetünk becsmérli.
Felhördül Miklósunk, félrelöki Bencét,
Szétveri faszával a búboskemencét.


Smírglizi farkát, rozsdás buzogányát,
Próbaképpen meghágta Bence ifjú lányát.
Ünneplő ruháját felrántotta aztán,
Így szólt: Megmutatom, mit tud egy aggastyán!
Megsmirglizi fasza rozsdás buzogányát,
Próbaképp megbassza Bence unokáját.
Ünneplő ruháját felrántotta aztán,
S így szólt: Megmutatom, mit tud egy aggastyán!


Végül felkapott egy darab tüzes taplót,
Seggbe döfte vele úgy Rárót, a vak lót,
Hogy szörnyű kínjában szegény, rozzant pára
Táltosként száguldott Miklóssal Budára.
Végül felkapott egy darab tüzes taplót,
Seggbe döfte vele úgy Rárót, a vak lót,
Hogy szörnyű kínjában szegény, rozzant pára
Táltosként száguldott Miklóssal budára.


II.
II.


Gyászlobogót lenget a szél Buda várán,
Tarseggű keselyű gubbaszt ott mogorván.
Házastársak jönnek: delnők, tág valaggal,
Rég nem használt férjek, fityegő kis fasszal.
Gyászlobogót lenget a szél Buda ormán,
Tarseggű keselyű gubbaszt fenn mogorván.
Házastársak jönnek: delnők, tág valaggal,
Rég nem használt férjek, fityegő kis fasszal.


Impotens lovagok mennek támadásra,
Háromhetes, kemény, távnyalásra.
Trágár udvaroncok nyaldosnak duettba',

Impotens lovagok mennek távnyalásra,
Háromnapos, kemény, hősi támadásra.
Ocsmány udvaroncok nyaldosnak duettbe',
Ritkán használt pöcsük penészes, szuette.


Amott martalócok, ledér menyecskék
Kefélnek hátulról, éppúgy, mint  a kecskék.
S míg így majmolják az oktalan barmot,
Eunoch fújnak seggel víg tamtamot.
Amott martalócok és ledér menyecskék
Kefélnek hátulról, akárcsak a kecskék.
És míg így majmolják az oktalan barmot,
Eunuchok fújnak meg egy víg alarmot.


Verseny van kiírva, az fűti a bandát,
Ki tudja meghágni Bunyevác Mirandát.
Ki cseh származású, hirdeti nagy garral:
Nem találkozott még nagypöcsű magyarral.
Verseny lett kiírva, az fűti a bandát,
Ki tudja meghágni Pogyebrád Mirandát.
Ki cseh származású, hatalmas valaggal,
Nem találkozott még nagyfaszú magyarral.


Buda hajlatában vert tanyát a tábor,
Veterán vezérük idős Laczkfy nádor.
Kinek nemi kedve napról-napra fogyó.
Segge immár ráncos, töke fonnyadt bogyó.
Duna hajlatában áll a magyar tábor,
Veterán vezérük idős Laczkfy nádor.
Kinek nemi kedve napról-napra fogyó,
A segge már ráncos - töke fonnyadt bogyó.


Rongyszerű pöcsével csak néha keféle,
Inkább a csizmaszárát fényesíti véle.
Ifjú leventéknél még szörnyűbb a viszony,
Ismertető jelük: idült pina-iszony.
Rongyszerű pöcsével csak néha keféle,
Inkább csizmaszárát fényesíti véle.
Ifjú leventéknél még szörnyűbb a viszony,
Ismertető jelük: idült pina-iszony.


Ily vezetővel, ilyen lovagokkal,
Ki bírna bajt vívni rengő valagokkal.
Hogyan is vághatnák be a farkukat tövig?
Akik a pinát csak csúzlival lövik.
Ilyen vezetővel, ilyen lovagokkal,
Ki merne bajt víni rengő valagokkal.
Hogy is vághatnák be kopjájukat tövig?
Ők, akik a pinát csak csúzlival lövik.


Hiába hempereg faszt epedve nőjük,
Évszámra nem áll fel rohadt bögyörőjük.
Hajh, magyar dicsőség, régen tűnő holmi,
Hol késel legendás nagy pöcsöddel, Toldi?
Hiába hentereg faszt epedve nőjük,
Hószámra nem áll fel hervadt bögyörőjük.
Hajh, magyar dicsőség, talmi, tűnő holmi,
Hol késel legendás nagy pöcsöddel, Toldi?


Nem tud itt kefélni néhány kún, pár mór még,
Bújjék ki a ködből farkad, mint az árbóc!
Vágtass öreg Miklós, leckéztesd a hordát,
Nyerd meg ezt az utolsó, hősies tornát!
Nem tud itt már baszni, csak néhány kún, s pár móc,
Bukjék ki a ködből faszod, mint az árbóc!
Vágtass öreg tökös, leckéztesd a hordát,
Nyerd meg az utolsó, a leghősibb tornát!


III.
III.


Hogy a nap korongja a hegyekre hágott,
Miklósunk lovának tar seggére vágott.
Mivel annak vágtatni nem akaródzott,
Csak poroszkált, fingott, vakaródzott.
Hogy a nap korongja az egekre hágott,
Toldi vén lovának a seggére vágott.
Mivel annak vágtatni nem akaródzott,
Csak poroszkált, fingott, közben vakaródzott.


Mivel sarkantyúját elvesztette kockán,
Így Miklós pöcsével úgy vágta lapockán,
Hogy szegény gebéből majd kiszállt a pára,
S táltosként futott Miklóssal Budára.
Mivel sarkantyúját elvesztette kockán,
Miklós a faszával úgy vágta lapockán,
Hogy szegény gebéből majd kiszállt a pára,
S vágtatott táltosként Toldival Budára.


És a küzdőtéren, mint a harc hevített,
Összecsuklott és egy utolsót nyerített.
Öreg - szólt egy lovag, s dőlt nagy röhögésbe' -,
Hős paripád kimúlt végelgyengülésbe'!
És a küzdőtéren, mit a harc hevített,
Összecsuklott és egy utolsót nyerített.
Öreg - szólt egy lovag, s dőlt nagy röhögésbe' -,
Hős paripád kimúlt végelgyengülésbe'!
Öreg! Tudsz-e hágni? Indulsz a tornára?
Mond csak! Emlékszel még a nyálkás pinára?
Míg társait szintén röhögések rázták,
Szegény öreg Miklóst marták, figurázták.
Öreg! Tudsz-e hágni? Indulsz-é a tornán?
Elmerengsz-e néha, pinára gondolván?


Faggatják lihegve, ám ő csak mogorva.
Hallgat szemlesütve, mint egy vén aszkéta.
Bőg a gyülevész nép: Szűz vagy, vén apostol?
Azért vakaródzol? vagy a sok lapostól?
Hallgat szemlesütve, mint egy vén aszkéta,
Ravaszul titkolja: ő is baszik néha.
Zúg a gyülevész nép: Szűz vagy, vén apostol?
S miért vakaródzol? Tán a sok lapostól?


Ám vad röhögésük dobpergésbe  vész el,

Az olcsó szellemesség nem segít a népen,
Mely most farkbehúzva kóborol a réten.
Ám vad röhögésük dobpergésben vész el,
Verseny lesz itt, hol fasz, nem pedig az ész kell!
Olcsó szellemesség nem segít a népen,
Mely most farkbehúzva kódorog a téren.


A cseh delnő rengő valagával
Csalogatja őket mézzel, malagával.

Hol a cseh hetéra rengő valagával,
Csalogatja őket mézzel, malagával.
Nagy seggét himbálva dől a heverőre,
Negédesen kiált: Lovagok, előre!


Bújnak a magyarok, csak a lengyel Gaszton
Hempereg a híres  brüsszeli damaszton.

Bújnak a magyarok, csak a lengyel Gaszton
Hentereg a díszes brüsszeli damaszton.
Ám lankadt pöcsével vall hamar kudarcot,
Bús pironkodással adja fel a harcot.


Szól Miranda: Nincsen jó magyar fasz, mondom!
Nincs? ...
Szól Miranda: Nincs jó magyar fasz, ha mondom!
Nincs? - terem rikoltva Toldi a porondon.
Felkapja a delnőt, s feldobja hörögve,
Visszazuhantában húzza rá a szögre.Elfelejti mostan búját, öreg voltát,
Úgy pörgeti faszát, akár a motollát.
Szaltózva hajítja fel ismét morogva,
Miranda ájultan terül a porondra.


... légy humánus!
Előront szavára tíz cseh uránus.
Leugrik a nőről, lábra pattan,
Szörnyű nagy fasza a csehek hátán csattan.
Lovag! - sikolt a hölgy -, légy kissé humánus!
Előront szavára tíz vad cseh ulánus.
Leugrik a nőről Toldi, s lábra pattan,
Szörnyű nagy fasza a csehek hátán csattan.


Majd feljebb emeli az eres faszát,
Fricskándozva veri szét a csehek rongy hadát.

Majd feljebb emeli véreres nagy faszát,
Szétfricskázza vele a csehek rongy hadát.
Lett ottan haddelhadd, Miklós fasza pörög,
Fertály órán belül sok sebesült hörög.


Ráront most Miklósra egy cseh női század,
Numerát most Miklós leadhat vagy százat.
 
Ráront ím farkára egy cseh női század,
Numerát Toldi itt leadhat most százat.
Meg se kottyan néki, hiszen erre készült,
Sok dorongolásban nem hiába őszült.


Farkát egymás után a delnőkbe akasztja,
Fertály óra alatt mind félholtra bassza.

Faszát a sikongó delnőkbe akasztja,
Kisvártatva mindet félhalottra bassza.
Sunyi buzik ekkor orvul rátámadnak,
Dákójára erős kötélpányvát dobnak.Hatan ragadják a kötelet végénél,
Ám Miklós erősebb a hegyi medvénél.
Megpörgeti gyorsan kipányvázott faszát,
És hozhatja nékik a Halál a kaszát.


S mit csinál ezalatt Miranda, a beste?
Zöldre vált valaggal a menekvést kereste.
Nekiront most Miklós kegyetlen döféssel,
Felnyársalja őt hatalmas pöcsével.
S mit csinált ezalatt Miranda, a beste?
Zöldre vert valaggal a menekvést leste.
Nekirontott Miklós kegyelemdöféssel,
Felnyársalta őt is hatalmas pöcsével.


 
Kegyelem, hős vitéz! - nyöszörög a lotyó,
Verdesi valagát a két ágyúgolyó.
És ahogy aléltan eltátja a száját,
Megpillantja benne Toldi saját makkját.


Tapsol a nép, fetreng, seggét veri földre,
Egetverő zajjal kapják Miklóst ölbe.
Míg magasra tartják, győzők táncát lejtik,
Igyekezetükben Miklóst fejre ejtik.
Tapsol a nép, fetreng, seggit veri földre,
Egetverő zajjal kapják Toldit ölbe.
S míg magasba tartva győzők táncát lejtik,
Igyekezetükben Miklóst fejre ejtik.


Beverte homlokát, mely követ talála,
Lett a harci dalból halottak siráma.
Sajnos a homloka egy kőbe talála,
Annak recés éle lőn szörnyű halála.
Így múlt ki hát végül a vitéz dalia,
Kinek életében sose ártott pina.Gyászkoszorút fontak hervadt pinaszőrbül,
Hetven pucér delnő állt sírjához őrül.
A búcsúbeszédet Laczkfy nádor mondta,
Toldi hőstetteit szépen felsorolta.Idézte, hogy baszta Johannát halálra,
Hogy rántotta aztán az udvart faszára.
Regélte a talján hadjárat napjait,
Midőn levágták a magyarok makkjait.És hogyan állt bosszút az álnok Gertrúdon,
Kiontva ármányos lelkét a nagy rúdon.
Nem hiába baszta végig az életét:
Öregen védte meg a hon becsületét.S a nádor, míg szava könnyeket fakasztott,
Holt pöcsére díszes rendjelet akasztott.
Vesztére, mert nyomban ordít, mint az őrült:
Csoda történt! Miklós farka megdicsőült!Koporsó fedele szilánkokra mállott,
Hogy az iszonyú fasz utószor felállott,
S rácsapott a nádor rücskös valagára,
Ki tovább ordítva szaladt fel egy fára.Lett is riadalom, menekült mindenki,
Mert ilyen csodáról nem hallott még senki.
Áll, mint egy intő jel, Toldi Miklós fasza:
Amíg van magyar fasz, addig él a haza!


Na és ti? Olvastátok?
Hát menjetek a picsába!