64 évet élt


1852.02.16.
USA Pennsylvania állam,
Pittsburgh,  Old Elegeni
1916.10.31.
USA Texas állam,
Pampa2. gyerek
Joseph Lytel Russel
Ann Eliza Birney
Maria Francis Ackley
(1879-1908)
egy fogadott gyerek, egy Watch Tower gyorsírónő
Presbiteriánus

Kongregacionalista
Adventista
Nemzetközi Bibliakutatók

Írástanulmányok (6 kötet)

CHARLES TAZE RUSSELL
Vagyonos üzletember, prédikátor,
több vallási közösség alapító atyja


Russell Pásztor. Az 1900-as évek elején ezen a néven vált világszerte ismertté a kívülállók számára, s így nevezték őt követői is, a magukat  Nemzetközi Bibliakutatóknak nevező vallási közösség tagjai is. (Ennek egyik, napjaink legnagyobb létszámú ága Jehova Tanúi néven ismertek) Követőinek egy ideig azt tanították, hogy ő volt a Máté 24:45 versben szereplő  Hű és bölcs szolga, valamint a Laodicea-i hírnök. Isten hetedik és utolsó szószólója a keresztény egyház felé, de 1928-ban megváltoztatva értelmezését,  legnagyobb utódszervezetének vezetőtestülete ezeket már önmagára alkalmazta. Eredetileg presbiteriánusként, reformátusként nevelkedett. Koraérett, adventistaként már egészen fiatalon felismerni vélte, hogy az egyházi tanítások és a Biblia írásai nincsenek teljes összhangban. Ez megvilágosodásként hatott rá, mely kiválasztottság és küldetéstudatát formálta. Ehhez társult teológiai és üzleti kapcsolata az Adventizmus egy kis ágának vezetőjével, Nelson Homer Barbour-ral. (Aki arról volt nevezetes, hogy Krisztus visszatérésére és az elragadtatásra specifikus időpontokat tűzött ki.) Vélhetően az ő hatása váltotta ki Russell mániákus időpontmeghatározó számítgatásait. Tanítványait az akkor dúló I. Világháború megerősítette abban a hitükben, hogy a megjósolt vég már a küszöbön áll. Haláláig több, mint 1.000.000 mérföldet utazott. Több, mint 30.000 beszédet mondott el. Összesen kb. 50.000 nyomtatott oldalnyi könyv szerzője.  Könyveiből és füzeteiből kb. 20.000.000 példányt adtak el.

PAIDEIA
UTOLSÓ BEJEGYZÉS
2016. december 12.
AZ OLDAL LÉTREHOZÓJA HERCZEG LÁSZLÓ
AZ OLDAL SZERKESZTŐJE
HERCZEG LÁSZLÓ
ÜZENET A SZERKESZTŐNEK
NYOMTATHATÓ
VERZIÓKAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓKFORRÁSJEGYZÉK
A sötétség útján -
Jehova Tanúi történelme
youtube.com

Charles Taze Russel
Wikipedia

Russell sírhelye
youtube.com

 biblestudents.com

 pastor-russell.com

 


ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKÍTÉLET

Önmagát Isten küldöttjeként definiálta, ezért megszállottan küzdött az általa vélt jelentős időpontok pontos meghatározására. Egzotikus elvekre épülő számításokat végzett, hogy a vélt korai vég eljövetelét minél közelebbi időpontra tudja meghatározni. Hajtóerejét a kiválasztottság tudata adta, melyet követőinek gyarapodó létszáma csak megerősített. Apjától átvett üzleti vénáját sem hazudtolta meg, melynek lenyomata mind a mai napig felismerhető az általa létrehozott szervezet vagyoni elemekhez fűződő gondolkodásmódjában, létrehozva így a világ egyik leggazdagabb ingatlanvagyonnal rendelkező vallási közösségét úgy, hogy azt egy részvénytársaság birtokolja.  Úttörő szerepet játszott abban, hogy felismerte a Biblia tanítása és a kor keresztény egyházainak tanítása között feszülő ellentéteket.
Russel nagy vágya volt, hogy a kereszténység megújítását, felébresztését vezesse. Ez tiszta erkölcsi indíttatásra vall.
ÉLETÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI

3 éves - 1855
Elhalálozik 5 éves Thomas nevű testvérbátyja.


6 éves
- 1958
Elhalálozik 1 éves Lucinda nevű húga.


8 éves
- 1960
Elhalálozik 1 éves Joseph Lytel  fiútestvére.

9 éves
- 1861. január 25.
Édesanyja 29 éves korában elhalálozik.
Vélhetően ezek a feldolgozhatatlan traumák váltják ki benne az Istenhez való erős kötődést és a Bibliából kinyerhető információk iránti fanatikus érdeklődést.

12 éves
- 1864
Hamar felnőtté válik. Apja társként beveszi vállalkozásába, ruházati üzleteiben feladatokkal bízza meg, többek között szerződéseket ír.


13 éves
- 1865
Elhagyja a Presbiteriánus egyházat és a Kongregacionalista egyház híve lesz, mivel megtetszik neki az ottani szervezeti forma.


16 éves
 
- 1868
A Kongregacionalista Egyház tagjaként ért csalódásai oda vezetnek, hogy meginog a hite nemcsak a Bibliában, hanem az Istenben is. Ebben a kritikus pillanatban egy véletlen találkozásnak köszönhetően nyeri vissza hitét, amikor is hatása alá kerül a Második Adventista prédikátornak, Jonas Wendell-nek. 

Ezután néhány éven keresztül folytatja a Szentírás tanulmányozását különböző adventista laikusok és lelkészek, különösen az Adventista Keresztény egyház lelkésze, George W. Stetson és a Biblia Examiner kiadója, George Stores szárnyai alatt.

18 éves - 1870
Rendszeresen találkozik egy helyi kis baráti társasággal, hogy a Bibliáról beszélgessenek. Egy idő után ez a kötetlen Bibliakör egyre inkább úgy tekint rá, mint a vezetőjükre vagy lelkészükre.

22 éves - 1874
Russell arra a felismerésre jut, hogy jelentős hibák vannak a kor egyházainak tanításai és a Biblia tanításai között. A Russell család ebben az évben zavaros egyházszakadások után újra megkeresztelkedik, miután arra az álláspontra jutnak, hogy nekik van a legtisztább rálátásuk az igazi kereszténység mibenlétére.

24 éves - 1876 január
Kezébe akad egy adventista folyóirat, a Herald of the Morning egy száma, amelyet Nelson Homer Barbour adott ki a New York állambeli Rochesterben. Csoportjának megkülönböztető jellege volt akkoriban az a hitnézetük, amely szerint Krisztus láthatatlanul visszatért 1874-ben. Ez az elgondolás az újságban megragadja Russel figyelmét.
1876 nyara
A gazdag Russell, hogy találkozzon Barbourral, kifizeti annak útját Philadelphiába. Megvitatják hitbeli és pénzügyi kérdéseiket. Ennek eredménye: Russell lett a magazin pénzügyi támogatója, és felvételt nyer az újság impresszumába, mint helyettes szerkesztő. Cikkek írásával, valamint pénzbeli adományokkal járul hozzá a munkához, és a kis bibliaköre is kapcsolatba kerül Barbourával. Russell és Barbour közösen adja ki Three Worlds - The Harvest of this Worlds című folyóiratokat. Úgy hiszik és tanítják, hogy a Krisztus 1874-es láthatatlan eljövetelét követi 1878-ban az elragadtatás, a hívők testi felvitele a mennybe.
Russell annyira hisz ebben az elragadtatásban, hogy átgondolja üzleti vállalkozását s úgy dönt, hogy eladja 5 szövetboltját (hozzávetőlegesen 300.000 $-ért), s idejét Jézus második eljövetelének felkészülésére szenteli.


26 éves - 1878
Amikor a várva várt áprilisi elragadtatás nem következik be, Barbour, a magazin főszerkesztője új világossággal és dátummal hozakodik elő. Ezzel és még más tételekkel is, mint például a váltságáldozat elutasítása.


27 éves - 1879 július
Russell azonban nem fogad el minden új gondolatot. Végül Russel kilép az Adventista folyóirat támogatói közül, és elindítja a sajátját, a Zion's Watch Tower - Heralf of Christ's Presence, azaz a Sioni Őrtorony - Krisztus jelenlétének hírnöke című kiadványt.
De ekkor még Russel úgy tekint William Millerre és Nelson H. Barbourra, mint Isten kiválasztott eszközeire, akik mint a múltban a próféták, a mai időkben Isten népét vezetik.
Az, hogy Russell körül kialakul egy elkülönült felekezet, egy fokozatos fejlődés eredménye. Szakítása nem az adventizmussal, hanem csupán Barbour személyével és egyes hitnézeteivel történt.  
Utazásai során beszédeket tart protestáns egyházak szószékeiről, s persze a saját követőinek összejövetelein is. 
Mintegy 30 gyülekezetet, tanulmányozási csoportot alapít Ohaitól egészen New England partjaiig. Minden helyi osztály vagy eklézsia pásztorként ismeri el őt.
Ebben az évben, március 13-án, néhány hónapos ismeretség után feleségül veszi gyülekezetének egyik tagját, Maria Francis Ackley-t.

29 éves - 1881
Russell a Sioni Őr Torony Traktátus Társulat elnökének titkáraként és pénzügyi szakértőjeként tevékenykedik.

30 éves - 1882
Nyíltan elutasítja a Szentháromság tanítását. Korábbi mentora, Barbour Trinitárius volt, ahogyan a Herald of the Morning másik segédszerkesztője, John Gibson Paton is, aki Russellal együtt hagyta el Barbourt, hogy elindítsák a Sioni Őrtoronyt.  Barbour és Paton írásai trinitárius teológiát tartalmaztak. Eleinte maga az Őrtorony folyóirat is homályos és semleges volt a témát tekintve. Csak miután Paton szakít vele ebben az évben - és a neve többé nem szerepelt a kiadvány fejlécében - kezd el Russell a Szentháromság tana ellen írni.

32 éves - 1884. dec.15.
Megtörténik a társulat bejegyzése, Russell elnökletével. A Nemzetközi Bibliakutatók, az International Bible Students által felhasznált törvényes vállalattá válik.

34 éves - 1886
Russell eljut odáig, hogy közzétegyen egy könyvsorozatot Írástanulmányok címmel, amelyben hitét és furcsa bibliai kronológiáját a piramidológia és a hüvelyk/év szabály segítségével osztja meg olvasóival.  A nagy piramis belső folyosóit mérte meg, és a piramis hüvelyk segítségével kívánta megjósolni a jövő és a múlt bibliai eseményeinek időpontját.

54 éves - 1906
Azt állítja, hogy Isten szócsöve. Egészen odáig megy, hogy azt hirdeti, hogy ha ő nem beszélne, a kövek kiáltanának.

58 éves - 1910
A Jöjjön el a te országod című műve, az Írástanulmányok sorozatának 3. kötete, melynek az 1910 előtti kiadásaiban Russel azt jósolta, hogy az egyház elragadtatása meg fog történni 1910-ben. Ezt az időpontot a Gízai Nagy Piramis folyosóinak méreteiből számolta ki.

59 éves - 1911. március 22.
A Brooklyn Daily Eagle című újságban megjelenik egy cikk, melyben azzal vádolják, hogy nyereséget húz egy Miracle Wheat (csodabúza) nevű búzafajtából,  melynek neve az állítólagos felfedezőjétől  K. B. Stoner-től származik, a Virginia állambeli Fincastle-ből. A feltételezett fejlett búzatörzs értékesítéséből vékánként 60 $ bevételre tesz szert, amely messze meghaladja a búza átlagos költségét abban az időben.

60 éves - 1912
Azt állítja, hogy a vakbélgyulladást és a tífuszt férgek harapásai okozzák a vastagbélben. 1912-1913 között az Eagle folyóirat több állítólagos csalásáról is beszámol Russell részéről; ezért a pásztor beperli az újságot rágalmazásért, de elveszíti a pert. Russell írásaiban védi magát azt állítva, hogy a Csoda Gabona bevételét a Társulat javára fordítja.

62 éves - 1914
Társaival készítenek egy bibliatörténelmi filmet, melybe Russell sok furcsa tanítását is belefoglalják. Ilyen például az, hogy Ádám öngyilkos lett, vagy az, hogy Ádám volt az első fáraó. Továbbá az, hogy 1000 milliárd világ lesz lakhatóvá téve. Vagy pl., hogy a piramisépítő Melchizedek volt. A Teremtés fotodrámája címet kapja, majdnem nyolc órás film. Csupán egy év leforgása alatt kilenc millió ember látja a világon. Egy könyvet is kiadnak hasonló címmel.
A Russel által erre az évre jósolt világvége nem következik be, így eltolják azt 1915-re.

64 éves  - 1916. október 31.  -
Charles Taze Russel A Texas államban lévő Pampa mellett - mialatt vonattal épp Brooklyn felé tart - hólyaghurut komplikációk következtében meghal. Pittsburghben, a Rosemont United temetőben temetik el. Sírját sírkő jelzi, nem messze pedig van tőle egy  több, mint 2 méter magas piramis alakú emlékmű, melyet a Szabadkőmvesek jelképe, a kereszt és a korona díszít, s amelyet a Watch Tower Bible and Track Society (Őrtorony Társulat) állíttatott 1921-ben.


EGYÉB INFORMÁCIÓK

Charles Taze Russel hitt a piramidológiában. Abban, hogy a piramis egy kőtanú. Sok próféciájának dátumát abból eredeztette. Egész pontosan annak kamrái és folyosói hüvelykben számolt méretarányait és a piramis lépcsőfokait vette alapul. Az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat úgy döntött, hogy sírja mellett készíttet egy két méter magas emlékművet, mely piramis alakot formál. Ennek felirata szerint Russel volt a Bibliában megjósolt Laodicea-i hírnök.  Az emlékmű minden oldalán megtalálható a korona és a kereszt szimbóluma. A korona egy szabadkőműves jelkép. Érdekesség, hogy az emlékműtől alig 300 méterre található a szabadkőművesek templomként funkcionáló épülete. Az emlékmű feliratai: "Krisztusban meghalva",  "A Laodicea-i hírnök", "Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat",  "Krisztussal felszállva", "IBSA", mely a Nemzetközi Bibliakutató Társulatot jelenti (International Bible Student Association). Valamint minden oldal tartalmaz egy-egy Bibliát formáló ábrát, melyen különböző, ma már nehezen kilvasható neveket találhatunk.  Ez tehát Russel emlékműve. Jehova Tanúi nem ismerik, mint ahogy a múltjukat sem. A társulatuk a VT. révén a kezdetektől mind a mai napig elrejti erkölcstelen lenyomatait a hívek tudata elől.  

Russell hátrhagyott utasításai szerint utódjának az elnökségben meg kell osztania a hatalmát egy szerkesztő bizottsággal és az Örtorony Társulat igazgatósági tagjaival, akiket ő nevezett ki élethosszig. De az utódelnök, Joseph Franklin  Rutherford ezt egyáltalán nem hajtotta végre, sőt! A létező összes hatalmat a saját kezébe összpontosítva lényegében megalapozta a ma ismert Jehova Tanúi szervezetének máig létező kereteit.

Házassága a látványos szeretet kifejeződése ellenére nem szerelmi házasság volt, hanem egy kölcsönös partneri megállapodás az evangélium terjesztése céljából. 1897-ben vita alakult ki köztük azon, hogy a nő milyen mértékben vegyen részt a magazinjuk vezetésében. 1906. július 15-i cikkében Russell kiadta a saját beszámolóját a nézeteltérésükről. A nő válóperre vitte férjét azzal az indokkal, hogy szellemi kegyetlenség áldozata, amely közvetlen következménye a házasságukkor kötött kölcsönös szüzességi fogadalomnak. A kihallgatás alatt a nő burkolt utalásokat tett arra, hogy Charles ferde hajlamot mutat fogadott gyermeke iránt. A The Brooklyn Daily Eagle napilap részleteket közölt a vádiratból és a tárgyalás menetéről. Komikus epizódokkal tarka válóperük végül 1906-ban ért véget, amikor Charles-t tartásdíj fizetésére kötelezték. Russell azzal védekezett, hogy feleségét a női választójogért mozgalom fertőzte meg. A bíróság Russell ügyvédjének vádjai hatására felszólította Russelnét, hogy tisztázza, hogy ő kényszerítette-e a férjét a házasságra, mire az asszony "nem"-mel felelt. Russell közben beperelte a nőt rágalmazásért, amiért az medúzának nevezte, a bíróság viszont csak egy dollár kártérítést ítélt meg.
 

Szabadkőműves kapcsolódását (de nem tagságát) látszik igazolni az is, hogy egyike volt a legelső keresztény szónokoknak, akik azt a világnézetet mozdították elő, melyet később cionizmusnak neveztek. Nelson H. Barbourtól kölcsönözte az ötletet, mely szerint Isten megkegyelmez a zsidóknak 1878-ban. – ezt az elképzelést 1879-ben már beépítette a prédikációiba. 1910-ben abban a New York-i világhírű Hippodrom Theatre színházban tartott egy találkozót, ahová több ezer zsidó jár; a keresztény és zsidó világot is sokkolta, hogy szónoklatával nem téríteni akarta a zsidó hallgatóságot. Russell úgy vélte, hogy Palesztina földje a zsidó fajhoz tartozik, Isten pedig ezennel visszahívja a zsidókat saját földjükre, hogy ott megalakuljon Isten Királyságának központja. Úgy számolta, hogy 1910-re a zsidóság visszaszivárog az ígéret földjére, és újra egy népet fog alkotni. Ez azonban nem következett be; úgy módosította elképzelését, hogy 1914-ben fognak mindnyájan visszatérni a földjükre, és vérrel követelik majd vissza földjüket. Az 1895. júniusi Őrtorony 143. oldalán tagadja, hogy bármilyen kapcsolatban állna a szabadkőművesekkel, valamint kijelenti, hogy az ilyenek nagyon gonoszak'(„grievous evils”). Nem tudjuk, hogy valóban szabadkőműves volt-e, de az tény, hogy nagyon jól ismerte őket, szimbólumaikat, szóhasználatukat,