PAJZÁN TOLDI
A szexuális őserő eposza

2. rész
TOLDI SZERELME


Már majd egy évszázada forog közszájon Arany János elbeszélő költeményének szabadszájú, ámbár ebben a kategóriában elég színvonalas és szórakoztató átköltése. Egyes, legkorábbi vélemények e költeményt dr. Réthy Lászlónak, (1851-1914) a Magyar Tudományos Akadémia tagjának tulajdonították, aki Lőwy Árpád álnéven pajzán költőként is ismert. Ezt később a tudományos kutatások cáfolták. Talán így van, talán nem. Annyi biztos, hogy többféle változatban futnak ezek a strófák. Ezen az oldalon megpróbáljuk összevetni ezeket a verziókat, s ugyan nem lesz alkotóhű, de teszünk egy kísérletet arra, hogy egy olyan változatot ollózzunk össze, mely leginkább közel áll ahhoz a színvonalhoz, melyre akár azt is mondhatjuk: ezt már-már Arany is írhatta volna.

Így hát, annyit mondok, ifjú népem:
   Disznólkodni szabad, de csak szépen.
(Lőwy Árpád)


A  - talán - legismertebb
hangfelvételből származó verzió


- itt meghallgatható -
Czigány Lóránt
rekonstrukciója
A fellehető források, gyűjtemények alapján
a leghitelesebb, legterjedelmesebb
változatnak tartják

Egyéb
verziók
gyűjteménye
HEDIA
által ajánlott verzió

Előhang


Hajh, nyalka elődök, nyalka úri hősök,
Kinek dicső tettét zengik a regősök!
Üdv néktek, hozsanna, zengjen hát az ének,
Toldi szerelmét is elmesélem néktek.
Hajh, dicső elődök, nyalka, cifra ősök,
Kiknek híres tettit zengik a regősök!
Üdv néktek, hozsanna, zengjen hát az ének,
A Toldi szerelmét ím elmondom néktek.


I.
I.


Ünnepségre gyűltek fenn Budán a rendek,
Nemes lovagok, csehek, morvák, vendek.
Lantok, dobok, kürtök harsonája ordít,
Mindenki akarja ünnepelni Toldit.
Ünnepségre gyűltek fenn Budán a rendek,
Nemesek, lovagok, csehek, morvák, vendek.
Lantok, kürtök, dobok harsonája ordit,
Mindenki akarja ünnepelni Toldit.


Mert, hogy nem hiába jósolta meg Bence
Nagy úr lett Miklósból, a király kedvence.
Kinek ringyó nejét a halálba hágta,
Hálaképpen Miklóst nemessé testálta.
Merthogy nem hiába jósolta meg Bence,
Nagy úr lett Miklósunk - a király kegyence.
Kinek ringyó nejét, hogy halálra hágta,
Hálaképpen Miklóst nemessé testálta.


Szól így: Lovaggá ütöm mostan kendet,
Egyúttal átadom a Nagy Valag Rendet.
Nemesi címered, íme kissé pajzán,
Amit nagyon szeretsz, az vagyon kihímezve rajzán.

Így szólt: Lovaggá ütöm mostan kendet,
S egyúttal átnyújtom a Nagy Valag Rendet.
Nemesi címered, íme kissé pajzán,
Mit legjobban szeretsz, lett megföstve rajzán.


Egy ásító nagy picsa látható a képen,
Sterilizált faszokkal körülrakva szépen!
Megköszönte Miklós, nyomban hozzálátott,
Ötven udvarhölgyet azonnal meghágott.
Egy ásító pina látható a képen,
Stilizált faszokkal körülrakva szépen!
Megköszönte Miklós, s nyomban hozzálátott,
Negyven udvarhölgyet azonnal meghágott.
Lóra pattant Miklós aztán kevélyen,
Lelógó csülke földet szántja mélyen.
Szörnyű robajától még a föld is ingott,
Miközben a sok nő hörgött, nyögött, fingott.
Lóra pattant aztán peckesen, kevélyen,
Lelógó fasza a földet szántja mélyen.
Szól a király aztán, Miklóst odaintve,
Utad lesz, mely csupa tövisekkel hintve.

Zabla nélkül vágtat, őnéki elég ez:
Pöcsét a homokba fúrja, hogyha fékez.
Szól a király aztán, Miklóst odaintve,
Megizzadt faszára hűs pinaport hintve:


Nápoly királynője, gonosz fifikával,
Megölte öcsémet mérgezett pinával.
Majd, hogy gonosz tervét ily módon elérte,
Sok jó magyar vitéz pöcsét lemetélte.
Nápoly királynője, gonosz fifikával,
Megölte öcsémet mérgezett pinával.
Majd, hogy gonosz tervét ily módon elérte,
Sok jó magyar vitéz pöcsét lemetélte.


Majd besózta őket, elvetemült daccal,
Az összeset megötte früstökre, lazaccal.
Kélj sereggel útra, leckéztesd a bestét,
S egy hét múlva gyere, s Nápolynak elestét!
Majd besózta őket, s elvetemült daccal,
Az összest megette früstökre, lazaccal.
Kelj útra sereggel, fenyítsd meg a bestét,
S két hét múlva jelentsd Nápolynak elestét!


Eddig szól a király szigorú parancsa,
Miklós csak bólint, s rezzen már a kanca.
Aztán nyomban szűz pinát orzott;
És elvágtatott úgy, hogy csak nyoma porzott.
Imígy szólt a király szigorú parancsa,
Miklós csak bólintott, s rezzent már a kanca.
Útravalónak egy szűz pinát orzott;
Elvágtatott úgy, hogy csak a nyoma porzott.


II.
II.


Nagyfaluba indul Miklós elbúcsúzni,
Mert mérföldes csizmát kell holnap felhúzni.
Nem szívesen megyek - morgott kesergőn,
Mialatt lovával átvágott egy erdőn.
Nagyfaluba indult Miklós elbúcsúzni,
Mert mérföldes csizmát kell holnapra húzni.
Nem szívesen megyek - morogta kesergőn,
Mialatt lovával átvágott az erdőn.


Ámde hallga! Mi ez? Bűvös ének csendül,
Miklós a nyeregből nyomban földre perdül.

Ámde hallga! Mi ez? Bűvös ének csendül,
Miklós a nyeregből nyomban földre perdül.
Elbűvölve állt ott, majd osonni kezdett,
Lába alatt néha egy fűszál, ha rezgett.


Csörgedező patak hűs ölén Piroska,
Édesen dalolva a punciját mosta.
Lágyan öblögeté rózsaszínű kelyhét,
Őzek nyalogatják annak édes nedvét.
Csörgedező patak hűs ölén Piroska,
Édesen dalolva a punciját mosta.
Lágyan öblögeté rózsaszínű kelyhét,
Őzek nyalogatják annak édes nedvét.


Hófehér feneke míg szelíden ringott,
Izgalmában Miklós dögleteset fingott.
Megriadt a lányka, felsikoltott félve,
Mivel lovagot nem látott még élve.
Hófehér feneke míg szelíden ringott,
Izgalmában Miklós dögleteset fingott.
Megriadt a lányka, felsikoltott félve,
Mivelhogy lovagot nem látott még élve.


Szigorú apácák zárdában nevelték,
Figyelmét a faszról eképp elterelték.
Reszketve figyelte Piroska a bokrot,
És a lőcsöt, mely a hosszú nadrágból kilógott.
Szigorú apácák zárdában nevelték,
Figyelmét a faszról eképp elterelték.Habár nem tanulta soha a szerelmi leckét,
De azonnal ugrálni érezte a peckét.
Ámbár nem tanulta a szerelmi leckét,
Azonmód ugrálni érezte a peckét.


Beh szép vagy galambom! - szóla Miklós lágyan,
Téged megkefélni volna leghőbb vágyam!

Beh szép vagy galambom! - szóla Miklós lágyan,
Téged megkefélni volna leghőbb vágyam!
Riadtan figyelte Pirska a bókot,
S a buzogányt, mely a köpenyből kilógott.


Gyanakodva nézte még tovább a lőcsöt,
Közben Miklós kivett egy tégely kenőcsöt.
A lány  punciját jól bekente azzal,
Aztán nekiesett az iszonyú nagy fasszal.
Gyanakodva nézte még tovább a lőcsöt,
Közben Miklós kivett egy tégely kenőcsöt.
A lányka punciját jól bekente azzal,
Aztán ráugrott az iszonyú nagy fasszal.


S csoda történt! - a lányka meg se csuklott,
Úgy nyelte a tubust, mint a kockacukrot.
Habár előtte még sikoltott, mert fúrták a hártyát,
De utána megszokta, mint a cigány a kártyát.
Csoda történt! - a lány még csak fel sem csuklott,
Úgy nyelte a tubust, mint a kockacukrot.
Bár addig sikított, míg fúrták a hártyát,
De hamar megszokta, mint cigány a kártyát.


Míg Miklósunk a tök ászt kivágta keményen,
Piroska valaga kontrázott serényen.
Így keféltek soká, míg leszállt az este,
A lány nagy pirulva ruháját kereste.
S hogy Miklós a tök ászt bevágta keményen,
Piroska kis segge kontrázott serényen.
Így keféltek soká, míg leszállt az este,
A lányka pirulva ruháját kereste.Miklós égő faszát a patakba dugta,
Piroska akkor már a bugyiját húzta.
Úgy látszik, igencsak megjött az étvágya,
Mert még mindig izgett-mozgott a pinája.Benyúlt a patakba, a dákót kereste,
Megmarkolta, izgalmában remegett a teste.
Bár a hideg víztől fél méterre apadt,
Piroska puncija ismét reá akadt.


Ekkor szólott Miklós: Búcsúzzunk, szívecském,
Holnap fel kell vennem világjáró mentém.
Taljánország földjét bejárom, de végül
Hazajövök, téged veszlek majd feleségül!
Ekkor szólott Miklós: Búcsúzzunk, szívecském,
Holnap fel kell húznom fényes páncélmentém.
Taljánország földjét bejárom, de végül
Hazajövök, s téged veszlek feleségül!


III.
III.


Egy hétig vágtatott Miklós a sereggel,
Míg elérte Nápolyt kékre dagadt seggel.
Kalandjuk útközben gomba módra termett,
Ástak a taljánok gyakran ravasz tervet.
Egy hétig vágtatott Miklós a sereggel,
Míg elérte Nápolyt kékre dagadt seggel.
Kalandjuk útközben pelyva módra termett,
Ástak a taljánok gyakran ravasz vermet.


Kimustrált picsákat fák tövébe rakták,
Onnan vicsorogtak a veszélyes aknák.
Félelmet gerjesztett borzas, tüskés szőrük,
Meg is bokrosodott húsz arabs mén tőlük.
Kimustrált picsákat fák tövébe rakták,
Onnét vicsorogtak a fertelmes aknák.
Félelmet gerjesztett tüskés, borzas szőrük,
Meg is bokrosodott húsz arabs mén tőlük.


Majd később, hogy a sereg Pisát elérte,
Csúcspontjára hágott a taljánok mérge.
Egy magas toronyból lődöztek a besték,
Mérgezett nyilaik a vezért keresték.
Majd később, hogy a sereg Pisát elérte,
Csúcspontjára hágott a taljánok mérge.
Egy magas toronyból lődöztek a besték,
Mérgezett nyilaik a vezért keresték.


Ágaskodó lóról szökkent Miklós lába,
Felpezsdült haragja szökkent mérges lángra.
Felálló nagy pöcse Pisa tornyát verte,
Élő bizonyságul, hogy még ma is ferde.
Csótáros lováról szökkent Miklós lábra,
Felpezsdült haragja szökkent mérges lángra.
Fölálló dorongja Pisa tornyát verte,
Élő bizonyság rá, hogy még ma is ferde.


Mint a légy, potyogott  a talján,
Megzápult tökkel nyúltak el a pusztán.
S míg száz dögkeselyű holt pöcsükre rátojt,
Elérték Miklósék végcéljukat, Nápolyt.
Mint a légy, potyogott onnét le a talján,
Megzápult tökökkel nyúltak el az alján.
S amíg a sok döglégy holt pöcsükre rátojt,
Elérték Miklósék végcéljukat, Nápolyt.


Ám útjukat állta egy százöles árok,
Ezért nem támadtak nyomban a csatárok.
Nem fog ki Miklóson holmi árokfajta,
Díjnyertes nagy faszát átvetette rajta.
Azonnal támadtak volna a csatárok,
Ám útjukat állta egy százöles árok.
Nem fog ki Miklóson holmi árokfajta,
Díjnyertes nagy faszát átvetette rajta.


Szörnyű faszán csörög patkó, nyereg, kantár,
Átügetett rajta teljes lovasdandár.
Előörsnek küldte Miklós csupán őket,
Ám ezek? Meglátták a fürdőző nőket.

Csörgött azon patkó, zabla, nyereg, kantár,
Átügetett rajta teljes lovasdandár.
Előörsnek küldte Miklós csupán őket,
Ámde meglátták a fürdő olasz nőket.


S míg rájuk rontva rikoltozva kúrtak,
Pöcsükbe a besték mérges tövist szúrtak.
A gonosz királyné így elérte tervét,
Sok levágott fasszal megtöltötte termét.
Amíg rájuk rontva, rikoltozva kúrtak,
Pöcsükbe a besték mérges tüskét szúrtak.
A gonosz királyné így elérte tervét,
Sok levágott fasszal töltötte meg termét.


A szép példányokat vitrinjébe tette,
Míg aprajával a macskákat etette.
Aztán a királynő vadul csengőt rázott,
S nyomban  bevezettek egy kan elefántot.
A szebb példányokat vitrinjébe tette,
Míg az aprajával macskáját etette.
Aztán a királyné vadul csengőt rázott,
S tüstént bevezettek egy kan elefántot.


Az udvari népség felhorkanva szörnyed,
Mázsás farka alatt száz rabszolga görnyed.
Szeméremajkait a királyné tátja,
Farkát a szörnyeteg abba tövig mártja.
Az udvari népség felhorkan, elszörnyed,
Mázsás farka alatt hat rabszolga görnyed.
Lúgköves picsáját a királyné tátja,
Lőcsét a szörnyeteg abba tövig mártja.
Felsikolt  a delnő: Faszt nekem, garázdák,
Ami a seggembe durván szánt barázdát!

Ám vad öklelése nem jár sok haszonnal,
Kettőt lökött csupán, s megdöglött azonnal.
Rikácsol a delnő: Faszt nekem, garázdák,
Ami a seggembe durván szánt barázdát!


Hogyha nem szereztek íly faszt énnekem,
Levágott pöcsötök lássam a  gyékényen!
Sok nyegle udvaronc megszeppenve zajgott,
Bár kefélés helyett szagolták a sajtot,
Hogyha nem szereztek egy ilyen faszt nékem,
Levágott pöcsötök látjátok gyékényen!
Sok nyegle udvaronc megszeppenve zajgott,
Bár kefélés helyett szagolták a sajtot,


Elszáradt faszukat óvták mégis félve,
Egzisztenciájukat smirglizték avval minden délben'.
De egyikük közülük boldogan felordít:
Királynőm! Egy eszme, csaljuk lépre Toldit!
Elszáradt pöcsüket óvták mégis félve,
Eszcájgjuk smirgelték azzal minden délbe'.
Ám az egyik köztük ujjongva felordit:
Királynőm! Egy ötlet, csaljuk lépre Toldit!


Ki nagy seregével ne jöjjön hiába,
Fullasszuk bele őt úrnőnk picsájába!
Kobzosok dalolnak farkáról meséket,

Nagy seregével hát ne jöjjön hiába,
Fullaszd őt be úrnőm, tenger nagy picsádba!
Kobzosok dalolnak farkáról regéket,
Bizonyítsa be itt a kósza meséket.


Gertrúdnak az eszme megtetszett azonnal,
Szólt: Ez manőver jár dupla haszonnal!
Gonosz ellenségünk elveszítjük véle,
És én is megtudom, vajon jól kefél-e.
Gertrúdnak az eszme megtetszett azonnal,
Szólván: E manőver jár dupla haszonnal!
Gonosz ellenségünk elveszejtjük véle,
Én pedig megtudom, hogy jól kefél-e.


Vigye hírül küldönc, hogy feltétel nélkül
Idejöhet Miklós, ki már hír szerint vénül.
Miklós a ravasz hírt lelkendezve vette,
És magát azonnal lovára vetette.
Vigye hírül küldönc, hogy feltétel nélkül
Megadom magam, s látom őt vendégül!
Miklós a ravasz hírt lelkendezve vette,
És magát azonnal lovára vetette.


Ám felordít, mintha fúrnák éles kések,
Kínozzák valagát ökölnyi kelések.
Páncélnadrág szára pöcsét is gyötörte,
Mérges kelés nőtt rá, nagyobb, mint egy körte!
Ám felordít, mintha szúrnák éles kések,
Kínozzák valagát öklömnyi kelések.
Páncélnadrág szára pöcsét is gyötörte,
Mérges kelés nőtt rá, olyan, mint egy körte!


Mire elérte a nápolyi piacot,
Számolhatott még vagy féltucat barackot.
Fordulj vissza Miklós, kerüld a kelepcét,
Tégy fájó pöcsödre gyógyhatású repcét!
Mire elérte a nápolyi piacot,
Számlálhatott rajta féltucat barackot.
Fordulj vissza Miklós, kerüld a kelepcét,
Tégy fájó pöcsödre gyógyhatású repcét!


Ám Miklós a veszélyt nem találja hígan,
Szarvasbőr kulacsát előkapja vígan.
Lekortyol  egy liter rumos kávét zaccal,
Nekifohászkodott kevély magyar daccal.
Ám Miklóst a veszély nem találja hígan,
Csikóbőr kulacsát előkapja vígan.
Lekortyolt egy liter rumos kávét zaccal,
Nekirugaszkodott kevély magyar daccal.


Várta őt Gertrúd ásító valaggal,
Punciját átkötve harci szalaggal.

Várta őt már Gertrúd ásító valaggal,
Pinája díszítve szép harci szalaggal.
Ahogy Miklós egy nagy merészet bevágott,
A begerjedt picsa kénkövet okádott.


Fúrta Miklós őtet hét nap, hét éjjel,
Minden numeránál fingott Gertrúd kéjjel.
Ahol végigsepert a fertelmes ciklon,
Narancsligetekben lett a termés citrom.
Kúrta Miklós a nőt hét nap és hét éjjel,
Minden numeránál fingott Gertrúd kéjjel.
Ahogy végigsöpört a fertelmes ciklon,
Narancsligetekben lett a termés citrom.


Vadgesztenyévé lett az édes maróni,
Összekunkorodott minden makaróni.
Egyiptomi csapás lett ehhez majális,
Gertrúd segge zúg, mint a kanális.
Vadgesztenyévé vált az édes maróni,
S összekunkorodott minden makaróni.
Egyiptomi csapás lett ehhez majális,
Gertrúd nagy valaga zúg, mint a kanális.


Miklós csak kotorja, döfködi haraggal,
S nem boldogul mégsem az iszonyú valaggal.
Ám hetednap éjjel lohad Gertrúd kedve,
Ha mód volna rá, nem is incselkedne.
Miklós csak döfködi, lökdösi haraggal,
Mégsem boldogul az iszonyú valaggal.
Ám hetednap éjjel lohad Gertrúd kedve,
Ha mód volna rá, már nem is cihekedne.


Gyászdalt fúj száz csinos apródruhás fattyú,
Nem áll el mégsem az iszonyú dugattyú.
Nászheverőn röpköd selyem, csipke, bársony,
Visít a királynő az iszonyú nyárson.
Gyászdalt zeng már hetven apródruhás fattyú,
Mégsem szünetel az iszonyú dugattyú.
Nászheverőn röpköd selyem, csipke, bársony,
Visít a királynő az iszonyú nyárson.


Égnek álló lábbal kalimpál remegve,
De Miklós ezredszer kefél be röhögve.
Gertrúd segge immár élettelen massza,
Ám a dühös Miklós még holtan is bassza.
Égnek álló lábbal kalimpál hörögve,
Miklós épp századszor keféli röhögve.
Gertrúd segge immár élettelen massza,
Ám a dühödt Miklós holtában is bassza.


Lerángatja Miklóst ötven hóhér durván,
Mázsás lakat csattan a méteres hurkán.
Ráspolyozzák pöcsét szöges kalodába
Viszik kivégezni Nápoly piacára.
Míg lerángatja Miklós ötven pribék durván,
Három vödör ondó ömlik szét a kurván.
Mázsás lakat kattan jó Toldi faszára,
Leszorítják pöcsét szöges kalodába.


Főhóhér kezében a pallos csikordul,
Ámde Miklós faszán csakhamar kicsorbul.
Ötvenszer csapott le, míg végül kifáradt,
Közben erős zaj lett, megvívták a várat.
Főhóhér kezében a pallos csikordul,
Ámde Miklós faszán csakhamar kicsorbul.
Ötvenszer csapott le, míg végül kifáradt,
Közben szörnyű zaj lett, megvívták a várat.


Miklós seregei betörtek a térre,
Hányták a sok olaszt lándzsára, kardélre.

Miklós seregei betörtek a térre,
Hányták a sok taljánt lándzsára, kardélre.
Az udvari lotyók elébb félve nézték,
Hogyan vérengzenek a magyar leventék.A talán kurvák már régen megúnták,
Hogy a pinájukat többnyire csak nyalták.
Most, hogy megérkeztek a magyar gyerekek,
Pöckük egyszeriben az ég felé meredt.Maguk rángatták le a páncél gatyákat,
Meglovagolták a jó magyar bakákat.
Nem kellett őket sem túl sokat biztatni,
Rögtön nekiláttak össze-vissza baszni.


Nagy vitéz tettének meglett méltó ára,
Diadalmenetben ment Miklós Budára.
Nagy vitéz tettének meglett méltó ára,
Diadalmenetben ment Miklós Budára.
Óriási faszán érem, sujtás lengett,
Potenciájáról himnuszokat zengtek.


S végül felkereste Piroskát, szerelmét,
Ki már várt reája, tartván fehér kelyhét.
Rózsafa-ligetben basztak, nyaltak, kúrtak,
Ah, még ma is kefélnek, hogyha meg nem haltak!
Végül felkereste Piroskát, szerelmét,
Ki már várt rá, tárván pihés kelyhét.
Rózsafa-ligetben basztak, szoptak, nyaltak,
És még ma is élnek, hogyha meg nem haltak!