JEHOVA TANÚI TÖRTÉNELME


PAIDEIA

Ezen az oldalon kronologikus sorrendbe tömörítettük Jehova Tanúi majd 140 éves "fejlődésének" történetét. A lista természetesen nem teljes, azt az újonnan érkező információkkal folyamatosan bővítjük. Szerkesztőségünk nagysága nem teszi lehetővé, hogy a teljeskörűség szintjét minden esetben súroljuk, ezért is vonjuk be az olvasóinkat is információs adatállományunk bővítésébe. Kérjük, hogy ezt a lehetőséget kihasználva osszák meg velünk azokat a személyesen átélt, vagy lelkiismeretesen megvizsgált és kellően körüljárt információkat, melyekkel  gazdagíthatják közösségünket. Kérjük, hogy hiba vagy téves információ észlelésekor azonnal adjanak jelzést számunkra, hogy azokat minél előbb korrigálhassuk. Alapvetésünk az objektivitás és a pontosság, ezért fontos számunkra, hogy az olvasói észrevételek is segítsék munkánkat.

Az oldal felépítése három  fő részre tagolódik. Bal szélen az információ forrása került feltüntetésre, jobb oldalra pedig az éleslátást segítő szerkesztői megjegyzések kerültek.
AZ IDEOLÓGIÁT MEGALAPOZÓ ELŐZMÉNYEK


youtube.com
A sötétség útján -
Jehova Tanúi történelme
1844 William Miller
Adventista (Millerita) Mozgalom alapítója
Krisztus látható visszatérését három alkalommal is megjósolta. Ezek be nem következte miatt közössége számos új mozgalomra bomlott. Kettő ezek közül: Hetednapi Adventista Egyház, illetve Adventista Keresztény Egyház néven ismert.


1871
Nelson Homer Barbour
Volt Millerita tag. Kijelentette, hogy Krisztus 1873-ban fog látható módon visszatérni. Mivel ez nem következett be, áttette 1874-re. Amikor ez sem teljesült - ahelyett, hogy elismerte volna téves megállapítását - azt kezdte tanítani, hogy Krisztus láthatatlanul jelent meg. A The Herald of the Morning című folyóiratában publikálta hitnézeteit. Az olvasók azonban nem fogadták el ezt az láthatatlan elképzelést. A kiadvány anyagi okok, azaz a lecsökkent előfizetők száma miatt elbukott. 

Ezt vélhetően Benjamin Willson művéből, az Újszövetség Emphatic Diaglott elnevezésű Bibliából merítette, ugyanis  a Máté 24:27,37,39. versek esetében a King James fordítású Bibliában eljövetelnek fordított kifejezések ott jelenlétnek vannak fordítva. A SZERVEZET "FEJLŐDÉSÉNEK" KRONOLÓGIÁJA1876 nyara
Charles Taze Russell,
a fiatal, gazdag, autodidakta Bibliakör vezetőjének figyelmét viszont felkeltette ez a tétel, így kifizette Barbour útját Philadelphiába, hogy találkozójuk során megvitassák hitbeli és pénzbeli kérdéseiket. Ennek eredményeként Russell lett a magazin pénzügyi támogatója, felvételt nyerve az újság impresszumába helyettes szerkesztőként. Cikkek írásával, valamint pénzbeli adományokkal járult hozzá a munkához, s a Bibliaköre is kapcsolatba került Barbour közösségével. 
Russell és Barbour közösen adta ki Three Worlds - The Harvest of this Worlds című folyóiratokat. Úgy hitték és tanították, hogy a Krisztus 1874-es láthatatlan eljövetelét követi 1878-ban az elragadtatás, a hívők testi felvitele a mennybe.


1878
Amikor a várva várt esemény nem következett be, Barbour új világossággal hozakodott elő. Például a váltságáldozat elutasításával. Russell viszont nem fogadott el minden új gondolatot. Kilépett az adventista folyóirat támogatói közül.
Russel az elmaradt elragadtatás eseménye kapcsán újra felülvizsgálta a doktrínát és arra jutott, hogy annak nincs is bibliai alapja, csupán emberek által kialakított hagyományró van szó. Barbour ezzel nem értett egyet. Szakításuk legfőbb oka ez volt.

1879
július
Elindította saját folyóiratát, a Zion's Watchtower - Heralf of Christ's Presence, azaz a Sioni Őrtöröny - Krisztus jelenlétének hírnöke című kiadványt. De ekkor még Russel úgy tekintett William Millerre és Nelson H. Barbourra, mint Isten kiválasztott eszközeire, akik mint a múltban a népét vezették.
Az, hogy Russell körül kialakult egy elkülönült felekezet, egy fokozatos fejlődés eredménye volt. Szakítása nem az adventizmussal, hanem csupán Barbour személyével és egyes hitnézeteivel történt.  
Utazásai során beszédeket tartott protestáns egyházak szószékeiről, s persze a saját követőinek összejövetelein is. 
Mintegy 30 gyülekezetet, tanulmányozási csoportot alapított Ohaitól egészen New England partjaiig. Minden helyi osztály vagy eklézsia pásztorként ismerte el őt.
Russel egyre szokatlanabb tanításai miatt szükségszerű volt, hogy követői elszakadjanak más egyházi szervezetektől és létrehozzák saját felekezetüket. Russell pályafutását valójában az adventizmus egy kis ágában kezdte, amely idővel olyan szélsőségessé vált, hogy Krisztus visszatérésére és az elragadtatásra specifikus időpontokat tűzött ki.
Wikipedia
William H. Conley
1881 A Watch Tower Bible and Track Society első elnöke William Henry Conly volt. Ő alapította, Russel pedig a titkára és pénzügyi szakértőjeként tevékenykedett. Alelnöke Russel apja, Joseph Lytel Russel volt. Tevékenységüket a Russel érdekeltségű, J.L.Russel & Son ruházati kiskereskedés és  Riter-Conley Company nemzetközi fémfeldolgozó vállalat bevételeiből finanszírozták. Conley ezen felül a Third National Bank of Allegheny igazgatójaként is tevékenykedett. Az Őrtorony Társulat részvény-alapú volt, amelyekhez 10 dollárért lehetett hozzájutni. Conley körülbelül 350 részvényt birtokolt, Russel apja kb. 100, Russel kb. 50 darabot.


1882 Mivel az újság nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és a Russell jóslatai az 1878-as és 1881-es évvel kapcsolatban sem teljesültek, Conley újragondolta Russellék doktrínáiba vetett hitét és az 1882-es év folyamán visszavonta az anyagi támogatását. Neve többé nem szerepelt a szervezet kiadványain.
Russell eljutott oda, hogy nyíltan elutasította a szentháromság tanát. Korábbi mentora, Barbour trinitarius volt, ahogyan a Herald of the Morning másik segédszerkesztője, John Gibson Paton is, aki Russellel együtt hagyta el Barbourt, hogy elindítsák a Sioni Őrtoronyt.
Barbour és Paton azon írásai, amelyek kiadásában vagy  terjesztésében Russell nem segédkezett, trinitárius teológiát tartalmaztak. Eleinte maga az Őrtorony folyóirat is homályos és semleges volt a témát tekintve. Csak miután Paton szakított vele 1882-ben - és a neve nem szerepelt többé a kiadvány fejlécében - kezdett el Russell a szentháromság tanítása ellen írni.

1882 Russel megszerezte az elnöki széket.


1884
A szervezet átköltözött a Fifth Avenue  (5. sugárút) 101. címről a Pennsilvaniai Ali Gali-be költöztek, a Robinson street 151-be.  KOrábban Federal street 44, majd 40-nek nevezték.


1884
dec. 15.
Megtörtént a társulat bejegyzése, Russell elnökletével.  A Nemzetközi Bibliakutatói International Bible Students által  felhasznált törvényes vállalattá vált. 


1886
Russel eljut odáig, hogy közzétegyen egy könyvsorozatot Írástanulmányok címmel, amelyben hitét és furcsa bibliai kronológiáját a piramidológia és a hüvelyk/év szabály segítségével. 
A nagy piramis belső folyosóit mérte meg, és a piramis hüvelyk segítségével kívánta megjósolni a jövő és a múlt bibliai eseményeinek időpontját. Ezt nem ő találta ki, hanem átvette korábbi keresztény íróktól, mint pl: John Taylor, Charles Piazzi Smyth, Joseph Seiss.

1889 Befejeződött egy négyemeletes téglaépület építése Ali Gali-ben, az Art street 58-60. alatt. Értéke 34.000 $ volt, és Bibliaházként lett ismert.

1892
A hívei kritizálják vezetési stílusát.


1893
Egy, a Pittsburgi Bibliakutatók között terjesztett újság szerint Russell egy diktátor, agyafúrt üzletember, aki a Millennial Dawn könyvsorozatából kíván meggazdagodni; követőit anyagi okokból átveri, a sorozatot női álnév alatt jelenteti meg.


1894Tömegesen hagyják el gyülekezetét, Russel és a Biblia-olvasó csoportok háromnegyede szakít egymással, mely radikális doktrína változtatásai és vezetési módszerei miatt következik be.
Az A Conspiracy Exposed and Harvest Siftings füzet – amit Russell maga írt – az 1894. áprilisi Őrtoronyhoz adják ráadásként azzal a céllal, hogy rávegye az olvasóközönséget, hogy előre rendeljék meg a magazint, hogy legyen belőle elegendő, amit még szélesebb körben terjeszthetnek. Russell ezen felül lemásolja azokat a leveleket, amelyeket az ex-tagoktól kapott, hogy bemutassa, azok vádjai csak koholmányok, Sátán vezérli őket, hogy felforgassák evangéliumhirdető munkáját.

1896
A társulat új neve: Watch Tower Bible and Track Society of Pennsylvania, azaz Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat, Pennsylvaniából.


1897
Felesége elhagyja az Őr Ttorony folyóirat vezetését illető vitájuk, s magánéletbeli feszültségeik miatt.
A nő azt követelte, hogy férjével egyenlő belelátása legyen az ügyintézésbe, egyenlő jogai cikkinek publikálását illetően, prédikáláskor, képviselhesse a céget külföldi partnerekkel való tárgyaláskor.

1909
A központ átkerül a Brooklyn Imaházba, a New York-i Brooklynba.


1914
Készítettek egy Bibliatörténelmi filmet, melybe Russell sok furcsa tanítását is belefoglalták. A Teremtés fotodrámája volt a címe, és majdnem nyolc órás film volt. Csupán egy év leforgása alatt kilenc millió ember látta a világon. Egy könyvet is kiadtak hasonló címmel.
A Russel által erre az évre jósolt világvége be nem következte miatt eltolták azt 1915-re.


1916
okt. 31.
64 éves korában hólyaghurut komplikációinak következtében Russell elhalálozott.


1918
május
Az amerikai főügyész, Thomas Watt Gregory A beteljesült titok című művet úgy ítélte meg, hmint az egyik legveszélyesebb példáját a propagandának. Letartóztatási parancsokat adtak ki Rutherford és hét másik Őrtorony igazgató ellen, akiket az 1917-es kémkedési törvény alapján megvádolták az engedetlenség, a hűtlenség, parancsmegtagadás a fegyveres erők kötelékében,  valamint az USA toborzó és sorozási munkájának akadályozása háborús helyzetben felbujtás kísérletével.Június 21-én hetet közülük, köztük Rutherfordot 20 év börtönbüntetésre ítélték.


1919
március
Az igazgatókat óvadék ellenében szabadlábra helyezték, miután egy fellebviteli bíróság úgy rendelkezett, hogy tévesen ítélték el őket. Hogy elkerülje a börtönbüntetést, Rutherford alkut kötött a kormánnyal. Megállapodás született arról, hogy a Bibliakutatóknak ki kell vágniuk A beteljesült titok sértőnek ítélt oldalait, a 245-254. oldalakat. Valamint a társulat megszünteti ezeknek az oldalaknak a nyomtatását. 
Ugyanebben az évben az Őrtorony ekezdte a The Golden Age (Az aranykor) című folyóirat kiadását, mely tele volt különös orvosi kijelentésekkel és egyéb bizarr tanításokkal. 


1918-20
Erre az időre jósolta Rutherford az Armageddon, a világvége eljövetelét.

Beteljesült titok
1917
188. oldal

1920
Jézus személye Mihály arkangyal személyével lett azonossá téve.
Mivel Jézus elvesztette a Háromság Isten részeként birtokolt személyiségét, újra volt szüksége. Mihályról korábban azt tanították, hogy ő a Római Pápa.Ez valószerűtlenül hihetetlen, de tényleg igaz!

1925
Rutherford jóslata alapján ebben az évben kellett volna feltámadnia Ábrahám, Izsák, Jákób és más bibliai pátriárkáknak, hogy fejedelmekként a Föld felett uralkodjanak.


1927
Az ajtóról-ajtóra történő prédikáló tevékenység általánossá vált, amelyet minden tagtól elvártak.


1928
A társulat ettől az évtől már nem Russellre, hanem a vezetőire alkalmazta a Hű és bölcs szolga jelzőt. Azt tanították, hogy ez az írásszöveg (Máté 24:45) egy prófécia és őket Jézus 1919-ben mindene fölé választotta ki. Mivel azt hitték, hogy Jézus már láthatatlanul uralkodik a világ fölött, maguknak követelték az Isten és ember közötti kommunikációs csatorna pozícióját.


1929
Annak ellenére, hogy 1925-ben nem következett be a pátriárkák feltámadása, a megjósolt és e jóslat mellett mindenáron kitartó Rutherford akaratának megfelelve a társulat egy Beth-Sarim nevű kúriát építtetett a hamarosan megérkező pátriárkák elszállásolására.
Mivel a pátriárkák nem jelentek keg, Rutherford bíró beköltözött. A nagy gazdasági világválság kemény éveket hozott, Rutherford azonban úri életet élt. Európában nyaralt és Beth-Sarimban telelt.  Két luxus Cadillacje is volt.1942-ig, Beth-Sarim-i luxusvillájában bekövetkezett halálig várta a pátriárkákat.

1930
Rutherford ebben az évben kezdte azt állítani, hogy a Szent Szellemet visszavették, és Isten ihletet adott neki közvetlenül az elméjébe, az angyalain keresztül az Őrtorony kiadványok megírásához.


1931
A Bibliakutatók új megnevezése: Jehova Tanúi.
Erre az új névre azért volt szükség, hogy megkülönböztessék a Rutherford mellett kitartó bibliakutatókat a korábban tett központosítási intézkedések miatt kivált újonnan létrejött bibliakutató csoportoktól.

1935
A társulat új világossággal rukkolt elő. Azt állították, hogy Russell tanításával ellentétben nem 1881, hanem 1935 jelzi az utolsó évet,  amikor valaki még az égi reménységű felkent keresztények kiválasztott osztályánk részévé válhat. Tehát két reménységet találtak ki. A nagy sokaságot, amelyet a Jonadábok alkotnak, akik az örökkévalóságig egy paradicsomi Földön laknak majd. Míg a maradék, a 144.000, kicsiny nyáj a mennybe megy majd és Krisztussal uralkodik a nagy sokaság fölött.
Ugyanezen évben a Királyság Terem elnevezést adták Jehova Tanúi gyülekezeti helyiségeinek.


1937
Consolation (Vigasz) című folyóirat kiadása


1942
jan.8.
Végbélrák miatti veseelégtelenségben Rutherford elhalálozott.
Nathan Homer Knorr örökölte az elnökséget. A tantételek érintő kérdések viszont nem az ő, hanem Frederic William Franz kezében összpontosultak, aki még Russell alatt csatlakozott a szervezethez és 1920 óta a Brooklyni Főhivatalban szolgált.
Ugyanebben az évben megszerezték a jogot a King James fordítású Bibliák kiadására.


1943
Jézus látható jelenlétének kezdetét hivatalosan áthelyezték 1874-ről 1914-re. 
Felavatták a Gileád iskolát, ahol 5 hónapos képzésben részesítették a misszionárius-jelöltjeiket.


1944
Megszerezték a jogot az American Standard fordítású Bibliák kiadására.


1945
A vérátömlesztés és a vérkészítmények használatának tiltása. 
Ez egy tipikus sajátközösségen belülli népírtás kategóriája.

1946
Awake (Ébredjetek) névre változott a Consolation  című folyóirat.


1950
Kiadják saját fordítású Bibliájukat, az Új Világ Fordítást.
Ebben szándékosan nem fedték fel a Fordítói bizottság tagjainak neveit, mivel állításuk szerint nem kívántak elismerésben részesülni. Van olyan véeélemény is, hogy nem akarták, hogy kiderüljön, mennyire szakavatatlan emberek működtek közre ebben a tevékenységben.  Furcsa módon úgy tűnik, az új fordítás tökéletesen illeszkedik egyes tanításaikhoz, amelyek korábban nem voltak megtalálhatóak a Szentírásban. Továbbá csak egyetlen újszövetség létezik, melyben az övékhez hasonló nézetek találhatóak, és ez a spiritiszta Joannes Greber fordítása.

1961
Kiközösítést érdemlő bűnné nyilvánítják a vérátömlesztést és vérkészítményeket elfogadókat.
Eredmény: több ezer Jehova Tanúja értelmetlen halála.

1962
A szervezet elkezdett idézni Joannes Greber Újszövetségéből, pásztornak nevezve őt, mivel álláspontja támogatta furcsa tantételeiket. 
Ez addig volt gyakorlat, míg a  '80-as évek elején aktív szektaellenes mozgalmak leleplezték le őket, hogy egy spiritisztától idézgetnek.

1967-80
Az Őrtorony minden szervátültetést tiltott.
További számos tag értelmetlen halálát okozva ezzel.

1960-as
évek

A társulat kiadványai elkezdenek úgy utalni az 1975-ös évre, mint Armageddon és a világvége várható időpontjára.


1974
Azokat a merész Jehova Tanúit, akik eladták a lakásukat, a vállalkozásaikat és a társulatnak adományozták a  pénzt, a Királyságtermek emelvényein mutogatták. 
A szervezet tagjainak száma ebben az évben 13.5 %-ot emelkedett.
Köszönhetően az 1975-ös jövendölésnek.

1975
Az 1941-es százezres létszámot közel ötmillióra tornázta fel a közeli időpontra tett Armageddon.


 1970-es
évek

Változások történtek az Őrtorony Főhivatalában, az elnöki hatalom tekintetében. Először elméletileg elfogadták, hogy a keresztény egyház nem lehet egyetlen ember irányítása alatt, hanem inkább egy, a tizenkét apostolhoz hasonló testületnek kellene szabályoznia. A héttagú Őrtorony és Biblia Traktátus Társulat igazgatótanácsát korábban úgy ábrzáolták, mint akik betöltik ezt a szerepet.


1971
Egy kibővített vezető testület jött létre összesen 11 taggal, köztük a hét igazgatóval.  Ezt az új vezető testületet úgy mutatták be, mint annak a bizonyítékát, hogy a szekta az egyetlen igaz egyház, az Őrtorony pedig egy gondosan megtervezett illusztráción az apostolokat vezető testületként ábrázolta.
A cél az volt, hogy igazolják, a vezetés tekintélye apostoli forrásból származik, nem pedig Pennsilvania társaságokra vonatkozó törvényeiből.

1977
Nathan Homer Knorr elhalálozott. Utódja Frederic William Franz. Az 1975-re beharangozott világvége kudarca miatt meggyötört szervezetet örökölt. Még a Brooklyni központban is titkosan összejövő csoportok jöttek létre, amelyek a Bibliatanulmányozásuk során kezdték megkérdőjelezni nemcsak az 1914 alapú kronológiát,  mely az 1975-ös végidő jóslatot eredményezte, hanem az ehhez kapcsolódó tanítást is, mely szerint a hívők mennyei elhívása 1935-ben véget ért.
Ekkor történt meg az évtizedek során először, hogy az eddig gyorsan növekvő szekta kezdett veszíteni taglétszámából, mivel azok, akik 1975-ben Armageddont várták, kiábrándultak.

1980 tavasza
A vezető testület kezdeményezte a más véleményen lévők megleckéztetését, a független Bibliatanulmányozó csoportok felszámolását a központban, és bírói bizottságok létrehozását kezdeményezték, hogy a csoportvezetőket úgy állíthassák be, mint akiket hűtlenség és hitehagyás miatt fogtak perbe. Még azokat a tagokat is hűtlennek ítélték, akik személyes okok miatt csendben és önként távoztak. Megtiltották a velük való kapcsolattartást. Régi barátaiknak pedig azt, hogy akár csak egy egyszerű "Hello" köszöntéssel is köszöntsék őket.
Ami pedig az 1975-ös dátum meghiúsulásának magyarázatát illeti, egyszerűen megvádolták a korábbi tagokat, hogy  ők találták ki és terjesztették a pletykákat.

1982.
jan.30.
A Los Angeles Times oknyomozó cikke  felfedi, hogy a létszámcsökkenés több százezres nagyságrendűvé nőtte ki magát.
Új megtérőkkel igyekeztek leplezni a társulat által közzétett adatok alapján.

1985
A vezetőség megváltoztatta a keresztelkedési kérdéseket .
Ahelyett, hogy követték volna a bibliai példát, megvallva keresztelkedés előtt az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet, a tanúknak most azt kellett bizonyítaniuk, hogy részletesen ismerik az Őrtorony tantételeket és törvényeket, majd egy ember alkotta szervezetnek kellett szentelniük magukat.

1992.
dec.30.
Milton George Henschel lett a társulat új elnöke. Ebben az évben 13 millió tanú látogatta a Királyságtermeket.
A vezető testületben ő volt a legfiatalabb, igaz a maga 72 évével csak néhány évvel. Nyilván azért választották őt, mert másokkal szemben benne több életerő volt. Nyilvánvaló volt, hogy az idősödő vezetők már nem képesek sokáig tartani a hatalom gyeplőit.

2000
Henschel lemondását követően Don A. Adams a társulat hatodik elnöke. A vezető testület létszáma hét tagra csökkent.


2012
Döntés született arról, hogy egy újabb tagot vesznek fel soraikba, az 1965-ben született Douglas Mark Sandersont.