Leveleim megjelentetésére, erre a merőben szokatlan lépésre azért került sor, mert megítélésem szerint a fogalmazványok tartalmaznak olyan információkat, melyek a HEDIA közösség meglévő és érdeklődő tagjai számára a mindennapi életük igazgatása során értékesek és hasznosíthatóak lehetnek. 
A lista vegyesen tartalmaz magán, illetve hivatalos helyre küldött leveleket. Fontos megjegyeznem, hogy minden egyes publikáció során szem előtt tartom a személyes adatokra vonatkozó írott és íratlan erkölcsi normákat.


Publikus leveleim

Vodafone panasz és orvoslása
Egy aggódó családtag levele

Vásárosnamény polgármestere részére
Vona Gábornak írt köszönőlevelem
Az élet legértékesebb titka